Input:

Zaradenie jednotlivých častí stavby do odpisových skupín v roku 2021

25.3.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.03.2.3 Zaradenie jednotlivých častí stavby do odpisových skupín v roku 2021

Ing. Jozef Pohlod


Spoločnosť kúpila v 11/2020 novopostavenú administratívnu budovu, ktorá pozostáva zo skladových priestorov, kancelárskych priestorov, z vonkajších parkovacích miest, z podzemných garáží a k tomu na horných poschodiach so šiestimi apartmánmi (štúdiami, ku ktorým prináležia podzemné státia) – tieto apartmány plánuje spoločnosť v roku 2021 predať.

Akým spôsobom treba pozaraďovať jednotlivé časti stavby do odpisových skupín, dá sa to nejako v celku, alebo nejako jednotlivo? Do akých odpisových skupín?

A čo ak neskôr bolo dorobené napríklad zabezpečovacie zariadenie, alebo svetelná tabuľa a nábytok s nadobúdacou cenou nad 1 700 €. Je treba nejako pozemok zaradiť zvlášť?

Pohľad autora na problematiku:

Postup pri zaraďovaní majetku do odpisových skupín upravuje ustanovenie § 26 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. V prípade, že sa budova používa na viacero účelov, je pre zaradenie budovy do príslušnej odpisovej skupiny rozhodujúce hlavné využitie budovy určené z celkovej úžitkovej plochy budovy. Za hlavné využitie budovy možno považovať prevažujúci charakter budovy, t. j., či budovu možno považovať za:

  • výrobnú budovu – budovy zaradené do odpisovej skupiny 5 s dobou odpisovania 20 rokov alebo

  • administratívnu budovu – budovy zaradené do odpisovej skupiny 6 s dobou odpisovania 40 rokov.

Pre zaradenie budovy používanej na niekoľko účelov do príslušnej odpisovej skupiny je nevyhnutné najskôr zaradiť jednotlivé časti budovy do kódov klasifikácie stavieb podľa vyhlášky Štatistického úradu SR. Na základe kódov klasifikácie stavieb a prílohy č. 1 k zákonu o dani z príjmov sa jednotlivé časti budovy priradia k odpisovej skupine 5 alebo 6. Následne sa budova zaradí do príslušnej odpisovej skupiny na základe porovnania úhrnu úžitkovej plochy v m2 všetkých častí budovy zaradených do odpisovej skupiny 5 a úhrnu úžitkovej plochy všetkých častí budovy zaradených do odpisovej skupiny 6. Budova ako celok sa zaradí do tej odpisovej skupiny, v ktorej je zaradená prevažujúca časť budovy podľa úžitkovej plochy v m2.

Z Vašej strany pre správne zaradenie je potrebné zistiť rozlohu skladových priestorov, kancelárskych priestorov, apartmánov, vnútorných garáží a následne stanoviť, ktorá časť je rozhodujúca pre účely zaradenia celej budovy.

Pokiaľ ide o vonkajšie parkovisko mimo budovy, postupujete pri zaradení samostatne, a to podľa vyhlášky Štatistického úradu SR č. 323/2010 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia stavieb, kde majú parkoviská pridelený kód klasifikácie stavieb 2112 – Miestne komunikácie a ide o inžiniersku stavbu. Táto trieda zahŕňa napr. miestne komunikácie v mestách a dedinách, vidiecke cesty a chodníky (spolu s parkoviskami, prípojkami, križovatkami, kruhovými objazdmi), napríklad ulice, aleje, parky, prístupové cesty, lesné


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: