Input:

Náklady na obstaranie predmetu výpožičky pri duálnom vzdelávaní študentov v roku 2021

25.3.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.03.2.2 Náklady na obstaranie predmetu výpožičky pri duálnom vzdelávaní študentov v roku 2021

Ing. Jozef Pohlod


Spoločnosť uzatvorila so vzdelávacou inštitúciou, s ktorou má uzatvorenú zmluvu o spolupráci v rámci procesu odbornej prípravy študentov (DUAL vzdelávanie) zmluvu o výpožičke s účelom prenechania predmetu výpožičky do bezodplatného dočasného užívania. Predmet výpožičky bol zakúpený a následne poskytnutý za účelom skvalitnenia procesu vzdelávania.

Môže si „požičiavateľ” uplatniť náklady na obstaranie predmetu výpožičky do daňových výdavkov? Môže si uplatniť odpočet DPH z došlej faktúry za obstaranie predmetu výpožičky?

Predmet výpožičky by mohol „požičiavateľ” v čiastočnom rozsahu využiť aj pre vlastnú potrebu – pre realizáciu vzdelávacieho procesu a odbornej prípravy zamestnancov v priestoroch spoločnosti, nie však v plnom rozsahu obstarania. Aké povinnosti má „požičiavateľ” pri bezodplatnom ponechaní predmetu výpožičky na užívanie z pohľadu ZDP a zákona o DPH?

Pohľad autora na problematiku:

Pre správne posúdenie problematiky je potrebné poznať, čo bolo predmetom obstarania za účelom realizovania následnej výpožičky.

Pokiaľ boli zakúpené veci – predmety, ktoré sa neodpisujú a pri nákupe boli zaúčtované do nákladov, potom takýto výdavok nesúvisí s predmetom podnikania požičiavateľa a nemôže byť uznaný za daňový výdavok v súlade s ustanovením § 21 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Pokiaľ by išlo o odpisovaný hmotný majetok, potom je možné konštatovať, že daňovník je v súlade s § 22 ods. 9 ZDP zákona o dani z príjmov povinný prerušiť odpisovanie na majetku v zdaňovacom období, v ktorom nevyužíval majetok na zabezpečenie zdaniteľných príjmov.

Obdobne aj odpočet dane z pridanej hodnoty sa posudzuje podľa toho, či obstaraný predmet za účelom výpožičky bude spoločnosť využívať pre svoje


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: