Input:

Prenájom auta medzi nepodnikateľom a podnikateľom z pohľadu transferovej dokumentácie v roku 2019

25.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.14.2.1 Prenájom auta medzi nepodnikateľom a podnikateľom z pohľadu transferovej dokumentácie v roku 2019

Zuzana Sidorová, Tax Manager, Crowe Advartis Tax, k.s.


FO nepodnikateľ, chce prenajať osobné auto s. r. o., v ktorej je sám majiteľom a konateľom. Môže tak urobiť aj za 50 eur ročne?

A môže s. r. o. účtovať všetky náklady na PHM, opravu a údržbu auta, poistné účtovať do nákladov? Vyplýva z toho vedenie transferovej dokumentácie?

Zmluvný typ prenájmu hnuteľnej veci, ktorá má byť uzatvorená medzi FO nepodnikateľom a podnikateľom určuje zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len „Občiansky zákonník”) v ustanoveniach § 663 – § 670.

Daňovým výdavkom s. r. o je v zmysle § 2 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len „zákon o dani z príjmov”) výdavok na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov, preukázateľne vynaložený daňovníkom, zaúčtovaný v jeho účtovníctve.

Ak s. r. o. bude používať prenajaté osobné auto na podnikanie, bude si môcť do daňových výdavkov uplatniť výdavky dohodnuté v nájomnej zmluve:

  • pohonné hmoty podľa § 19 ods. 2 písm. l) zákona o dani z príjmov,

  • opravy a údržbu,

  • parkovné,

  • diaľničné známky,

  • daň z motorových vozidiel.

Pokiaľ ide o poistné, toto je možné dať do daňových výdavkov v prípade, ak je toto upravené v nájomnej zmluve a automobil dá poistiť nájomca.

Ďalšou možnosťou je všetky náklady zahrnúť do ceny nájomného.

Zároveň si dovolíme upozorniť na skutočnosť, že automobil je považovaný za majetok, ktorý môže mať charakter osobnej povahy a je preto nevyhnutné pri uplatňovaní daňových výdavkov postupovať aj podľa ustanovenia § 19 ods. 2 písm. t) zákona o dani z príjmov (t. j. paušálne výdavky 80 %, ak je majetok používaný aj na súkromné účely, alebo v preukázateľnej výške v závislosti od


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: