Input:

Platiteľ dane z motorových vozidiel v roku 2021

25.3.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.03.2.1 Platiteľ dane z motorových vozidiel v roku 2021

Ing. Monika Ziškayová


Prosíme Vás o radu pri platení dane z motorových vozidiel za rok 2020. Ide o auto, na ktorom jazdil náš zamestnanec firmy (podľa § 3 písm. e). Auto mal k dispozícii celý rok 2020 (12 mesiacov na ňom jazdil pre našu spoločnosť).

V technickom preukaze je ako držiteľ zapísaná iná firma (firma sa zaoberá kúpou tovaru na účely predaja, údržba motorových vozidiel, prenájom hnuteľných vecí...).

Kto je platiteľom dane z motorových vozidiel? Sme povinní platiť daň, keď vraj tá druhá spoločnosť neúčtuje o nákladoch na toto vozidlo a je pravdepodobné, že ani neplatia daň z MV?

Pohľad autora na problematiku:

Podľa § 2 ods. 1 zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z MV”) je predmetom dane z motorových vozidiel vozidlo v príslušnom zdaňovacom období, ktoré:

 • je evidované v Slovenskej republike,

 • sa používa na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť.

Za používanie vozidla na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť sa pritom rozumie:

 • účtovanie o vozidle (v sústave jednoduchého alebo podvojného účtovníctva),

 • evidovanie vozidla v daňovej evidencii,

 • uplatňovanie výdavkov spojených s užívaním vozidla, alebo

 • používanie vozidla na podnikanie daňovníkom:

  • v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá zomrela, zanikla alebo bola zrušená,

  • v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie,

  • ktorý je zamestnávateľom a vypláca zamestnancovi cestovné náhrady za použitie vozidla, ktoré sa nepoužíva na podnikanie.

Záver:

V nadväznosti na Vami zadanú otázku, podľa ktorej spoločnosť (zamestnávateľ) vyplácala cestovné náhrady zamestnancovi za použitie vozidla, prvotne konštatujeme, že daňovníkom podľa zákona o dani z MV je v tomto prípade zamestnávateľ podľa § 3


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: