Input:

Zdaňovanie nevyplatených dividend v akciovej spoločnosti v roku 2019

29.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.19.2.1 Zdaňovanie nevyplatených dividend v akciovej spoločnosti v roku 2019

Ing. Alena Zábojová


Poprosíme o pomoc, či je správne takto zdaniť nevyplatené dividendy v akciovej spoločnosti, ktoré máme voči FO a PO, a. s. má v pláne tieto dividendy vyplatiť v roku 2019.

Evidujeme nevyplatené dividendy za tieto roky:

  • 2002-2003 – FO, ktorej je dividenda vyplatená, zdaňuje 7 % daňou, PO daň z príjmov v aktuálnej výške 21 %.

  • 2006-2009 – vyplatené dividendy pre FO a PO nezdaňujú.

  • 2012 – vyplatená dividenda pre FO. FO platí zdravotné poistenie 10 % v ročnom zúčtovaní oznamovacia povinnosť do 31. 5. nasl. roka. PO z vyplatenej dividendy neplatí zdravotné poistenie ani daň.

  • 2014-2015 – a. s. odvádza preddavok 14 % ZP za FO, preddavok zrazí a. s. pri výplate dividend, PO neplatí zdravotné odvody ani daň.

  • 2017-2018 – zdravotné odvody sa neplatia, FO a PO odvedú 7 % zrážkovú daň pri výplate.

2002-2003 – FO, ktorej je dividenda vyplatená, zdaňuje 7 % daňou, PO daň z príjmov v aktuálnej výške 21 %.

Dividendy vytvorené za roky 1993-2003 a vyplatené po 1. 1. 2017 sa zdaňujú nasledovne:

  • FO daňovník SR – 7 %, daň je vyberaná zrážkou,

  • PO daňovník SR – súčasť základu dane prijímateľa (aktuálne je sadzba 21 %).

2006-2009 – vyplatené dividendy pre FO a PO nezdaňujú.

Dividendy vytvorené za roky 2004-2016 a vyplatené po 1. 1. 2017 nie sú predmetom dane z príjmov. Za roky 2004-2010 sa neplatili ani zdravotné odvody pre FO.

2012 – vyplatená dividenda pre FO. FO platí zdravotné poistenie

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: