Input:

Výdavky na kúrenie pri prenájme nehnuteľnosti v roku 2019

30.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.20.2.2 Výdavky na kúrenie pri prenájme nehnuteľnosti v roku 2019

Ing. Ivana Glazelová


Daňovník (prenajímateľ) prenajíma nehnuteľnosť nezaradenú v obchodnom majetku. T. j., prenajíma ju subjektom ako fyzická osoba nepodnikateľ. Kúrenie priestorov a ohrev teplej vody v objekte je zabezpečené vlastným kotlom, ktorý je súčasťou danej nehnuteľnosti a je vo vlastníctve daňovníka.

Otázkou je, môže si daňovník do daňovo oprávnených výdavkov uplatniť nakúpené drevo a uhlie, ktorým sa kúri v uvedenom kotle? Štandardne sa uvádza, že je v takom prípade možné uplatniť “výdavky na energie“, no spomína sa to iba v súvislosti s dodávkou energie od iných subjektov. Ako je to teda s výdavkami na energie, keď teplo daňovník/prenajímateľ vyrába vo vlastnej réžii? Môže si uplatniť náklady na suroviny, ktorými teplo v kotle vyrába?

Výdavky pri prenájme nehnuteľnosti nezaradenej do obchodného majetku

Ak prenajímanú nehnuteľnosť daňovník nezaradí do obchodného majetku, môže si ako daňový výdavok uplatniť len výdavky na riadnu prevádzku nehnuteľnosti, ako sú napr. výdavky na energie vrátane výdavkov na ostatné služby.

Pri príjme z prenájmu nehnuteľnosti sa energiami rozumie dodávka:

  • elektrickej energie,

  • tepla na vykurovanie a teplej úžitkovej vody,

  • pitnej a úžitkovej vody pre domácnosť,

  • plynu.

Ostatnými službami súvisiacimi s prenájmom nehnuteľnosti sú najmä:

  • odvádzanie odpadovej vody z domácností,

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: