Input:

Príjem z výplaty ostatných kapitálových fondov z pohľadu dane z príjmov v roku 2019

30.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.20.2.1 Príjem z výplaty ostatných kapitálových fondov z pohľadu dane z príjmov v roku 2019

Ing. Alena Zábojová


V spoločnosti s ručením obmedzeným bol jediný spoločník so 100 % podielom. Tento spoločník vložil do ostatných kapitálových fondov peňažný vklad. V prípade, ak bude mať tento spoločník príjem z výplaty ostatných kapitálových fondov, tak si tento príjem môže znížiť o výdavok vo výške preukázateľne vloženého peňažného vkladu, tzn., že nepríde k zdaneniu príjmu plynúceho z výplaty ostatných kapitálových fondov. Tento spoločník daroval celý 100 % podiel novému spoločníkovi. V momente darovania bola na účte 413 – Ostatné kapitálové fondy určitá suma, vložená pôvodným spoločníkom. V prípade, ak bude mať nový spoločník príjem z výplaty týchto ostatných kapitálových fondov, musí tento príjem zdaniť? Alebo si môže ponížiť o výdavok preukázateľne vloženého peňažného vkladu pôvodným spoločníkom?

Pôvodný vlastník poskytol príspevok do kapitálového fondu pred vznikom novej právnej úpravy, tzn. pred dátumom 1. 1. 2018. Nový spoločník si vyplatí príspevok z uvedeného kapitálového fondu v tomto období. Musí aj v tomto prípade uvedenú výplatu zdaniť?

Príjem z výplaty ostatných kapitálových fondov, ak plynie fyzickej osobe, je súčasťou ostatných príjmov podľa § 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Tento príjem si môže daňovník znížiť podľa § 8 ods. 2 zákona o dani z príjmov o výdavok vo výške preukázateľne vloženého peňažného vkladu do ostatných kapitálových fondov. Z tohto postupu vyplýva, že u fyzickej osoby pri tomto postupe nepríde k zdaneniu príjmu plynúceho z výplaty ostatných kapitálových fondov vtedy, ak preukáže vložený peňažný vklad do ostatných kapitálových fondov. Radi by sme upozornili, že nová právna úprava tvorby ako aj vyplatenia kapitálových fondov z príspevkov sa vzťahuje na príspevky poskytnuté do kapitálového fondu z príspevkov po 1. 1. 2018.

Tvorba a výplaty z kapitálových fondov do konca roku 2017 boli medzi odbornou verejnosťou veľmi diskutované. Preto bola aj prijatá úprava platná od 1. 1. 2018.

Zároveň si dovoľujeme upozorniť, že pri výplate prostriedkov z iných vlastných zdrojov však musia byť dodržané ustanovenia § 179 Obchodného zákonníka a nesmie dôjsť ku

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: