Input:

Ročné zúčtovanie dane a daň z príjmu za rok 2016

4.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Naša spoločnosť podniká prostredníctvom organizačnej zložky v ČR. V roku 2016 sme v SR potrebovali dvoch pracovníkov z ČR na výpomoc. Pracovnici boli z ČR premiestnení od 2/2016 do 11/2016 na Slovensko. Mzdy boli pracovníkom vyplácané v ČR, poistenie platené v ČR (rozhodnutie sociálnej poisťovne). Daň z príjmu sme odvádzali v SR. 1. Môžeme týchto pracovníkov za obdobie 2/2016 do 11/2016 zahrnúť do ročného zúčtovania dane? Ak áno, mame uviesť rodne číslo aj keď je pridelené v ČR? 2. Môže si pracovník podať daňové priznanie "A" za časť roka, v ktorom pracoval v SR? 3. Ak áno, aké potvrdenie o zaplatení dane mu máme vystaviť (môže byť potvrdenie o zdaniteľnom prijme, zrazených a odvedených preddavkoch), ak mzda bola robená v ČR, môžem ako hrubý prijem a odvody uviesť sumu, ktorá mi slúžila pre výpočet odvodu dane z príjmu v SR, aj keď bol prijem vyplácaný v organizačnej zložke? 4. Musí byt daň za obdobie 2/2016 až 11/2016 vysporiadaná v SR prostredníctvom ročného zúčtovania, alebo podaním daňového priznania "A"? 5. Pracovník si bude podávať daňové priznanie v ČR a pre príjem zo SR použije potvrdenie o príjme, zrazených a odvedených preddavkoch a použije metódu vyňatia príjmu, ktorá je v ČR možná.

1. Ročné zúčtovanie - áno, ak nemali zo zdrojov na území SR iné zdaniteľné príjmy. Rodné číslo - zamestnanci narodení do 31. 12. 1992, môžu používať svoje RČ, pretože do toho dátumu existovalo

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: